Fysioterapi

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Vi mennesker er skabt til at bevæge os, og fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, vi anvender under bevægelse, nemlig muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen. Fysioterapeuter kan f.eks. hjælpe personer med muskel-, led-, og vævsskader, akutte eller kroniske sygdomme, skader i forbindelse med sport eller genoptræning efter operation. Dette sker bl.a. gennem samtale, øvelser, manuelle behandlingsteknikker eller træning. Derudover har fysioterapeuter også fokus på forebyggelse, så patienten får de bedst mulige forudsætninger for, at undgå skade på egen krop.